انتشار کتاب الف تا ی _ 95/06/17

 

بسمه تعالی

           

 به توفیق الهی با تلاش‌ پژوهشگران و سیاست نگاران بنیاد توسعه فردا و همکاری کارشناسان ستاد ویژه توسعه فناوری نانو اولین نسخه از سلسله کتاب‌های الگوی پیشرفت فناوری نانو با نام « الف تا ی » به زیور طبع آراسته شد.

  این کتاب روايتي مستند از چگونگي ورود ايران به عرصه سياست گذاري فناوري نانو و ثبت تجربيات پيرامون آن است که تلاش کرده آرمان ها، سياست ها و رفتارهاي بازيگراني را که در توسعه فناوري نانو در اواخر دهه 1370 و اوايل دهه 1380 منشأ اثر بوده اند، تدوين کند. در اين راستا، جلسات و مصاحبه‌های چالشی و عمیق متعددي با برخي از سياستگذاران و مديران مرتبط برگزار شد که حاصل آن در کتاب حاضر با نام « الف تا ی » مدون گردیده است.

جهت آشنایی بیشتر با این کتاب به بخش انتشارات مراجعه فرمایید.