اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌ودوم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/03/22

 

 

سی و دومین نشست کافه آینده با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» با همراهی اندیشکده‌ طراحی و اقامه عدل و با همکاری خانه اندیشه‌ورزان ایران در 18 اردیبهشت 1402 برگزار شد.  

  

🔰 اهم محور اظهارات شرکت‌کنندگان در کافه آینده سی و دوم: