کتاب روش‌های آینده نگاری

 

کتاب «روش‌های آینده نگاری» توسط آینده پژوهان «اندیشگاه تدبیر فردا» (زیرمجموعه بنیاد توسعه فردا) بر پایه ویراست دوم روش‌های آینده پژوهی «پروژه هزاره» و هم‌چنین مطالعات تطبیقی روش‌های آینده نگاری فناوری در کشورهای منتخب،  تألیف شده است. این کتاب تکنیک‌های گوناگون آینده نگاری را در سیزده فصل جداگانه به شرح ذیل توضیح می‌دهد: 

فصل اول - روش دلفی
فصل دوم - روش سناریو سازی
فصل سوم - روش پیمایش محیطی
فصل چهارم- روش ذهن انگیزی
فصل پنجم - روش تحلیل ثبت اختراعات
فصل ششم - روش درخت وابستگی 
فصل هفتم - روش تحلیل ریخت شناسی 
فصل هشتم - روش تأثیرات متقابل
فصل نهم - روش چرخه آینده
فصل دهم - روش تحلیل اثر روند
فصل یازدهم - روش تحلیل توالی فناوری
فصل دوازدهم - روش‌های مشارکتی
فصل سیزدهم - روش تحلیل علّی لایه‌ها

 

 

 

ضمیمه پایانی این کتاب، تحت عنوان «آینده‌نگاری نظام سلامت»  روش‌های آینده‌نگاری را برای معماری نظام سلامت کشورمان در افق چشم انداز 1404 به کار گرفته است.

 

در تألیف کتاب «روش‌های آینده‌نگاری» پژوهشکده مطالعات آینده  (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) و پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم (دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی) با «بنیاد توسعه فردا» همکاری داشته‌اند.

  

  

این کتاب در قطع وزیری و در 215 صفحه چاپ شده و به قیمت 20 هزار تومان از بنیاد توسعه فردا قابل تهیه است.