کتاب درد دل کسب و کارهای مردم با دولت

 

 به توفیق الهی جدیدترین کتاب بنیاد توسعه فردا به همت گروه نویسندگان این بنیاد با نام: «درد دل کسب و کارهای مردم با دولت» در روزهای پایانی تابستان 97 منتشر گردید.

کتاب «درد دل کسب و کارهای مردم با دولت» رواﯾﺘﻰ اﺳـﺖ از ﺗﺠﺎرب ﺑﯿﺴـﺖ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣـﺮوز دﯾﮕـﺮ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑـﺮاى ﻧﺠﺎت از ﺷﮑﺴـﺘﻰ ﻗﺮﯾـﺐاﻟﻮﻗﻮع ﻣﻰ‌ﮐﻮﺷـﻨﺪ. بهاﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺴـﺐ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺻﺮف ﺷـﺪه ﻣﻌﺎدل اﺳـﺖ ﺑﺎ داراﯾﻰ‌هاى ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨـﻮى، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ‌اى از ﺗﺨﺼص‌ها و ﻣﻬﺎرت‌ها و ﻋﻤﺮ اﻧﺴـﺎن‌هاﯾﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷـﺮﮐت‌ها ﺷـﺎﻏﻞ ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﻣﺎﺟﺮاى اﯾﻦ ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎرها ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ واﺣدهای اﻗﺘﺼﺎدى ﮐﻮﭼﮑﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ، ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ و هداﯾﺖ آنها ﻣﻰداﻧﺪ. ﭘﯿﺎم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب، اﺳﺘﻤﺪاد واﺣﺪهاﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد را در ﺳﯿﺎﺳـﺘﮕﺬارى‌هاى دوﻟﺖ ﻣﻰداﻧﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﮔﺮ دوﻟﺖ دﺳـﺖ آنها را ﻧﻤﻰﮔﯿﺮد دﺳت‌ِکم ﭘﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺒﻨﺪد.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

محتوای این روایت‌ها چیزی نیستند به‌جز مسائلی آشنا و قدیمی: نقش مواردی چون بوروکراسی، مقررات دست‌وپا گیر، مقررات مبهم، مشکلات نظام بانکی، گرفتاری‌های دریافت تسهیلات، پارتی‌بازی، رشوه، برخوردهای سلیقه‌ای در به ورشکستگی کشاندن شرکت‌ها. سرگذشت این شرکت‌ها نشان می‌دهد که معضلات فوق، چگونه یک کسب‌وکار را زیر و زبر می‌کند و آن را ورشکسته می‌سازد.

فهرست کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

مقدمه

روایت اول: کارگاه تولید کلاه ایمنی

روایت دوم: کارگاه تولید چراغ‌قوه

روایت سوم: کارگاه تولید کفش

روایت چهارم: شرکت عمرانی

روایت پنجم: شرکت تولید تجهیزات سردخانۀ صنعتی

روایت ششم: شرکت تولید قطعات الکترونیک و سخت‌افزار کامپیوتر

 روایت هفتم: کارخانه تولید بتن سبک

 روایت هشتم: اولین تولیدکنندۀ بوق خودرو در ایران

روایت نهم: شرکت تولید کود گل‌های آپارتمانی

روایت دهم: موسسه خدمات اندیشگاهی

 روایت یازدهم: کارگاه تولید نایلون و نایلکس

روایت دوازدهم: شرکت تولید اسباب‌بازی

روایت سیزدهم: کارگاه تولید چرخ‌گوشت صنعتی

روایت چهاردهم: تولیدکنندۀ نرم‌افزار

روایت پانزدهم: تولیدکنندۀ اسباب‌بازی و ماشین‌ساز صنعتی

‏روایت شانزدهم: تولیدکنندۀ وایت‌بورد

روایت هفدهم: شرکت سازندۀ کمپرسور

روایت هجدهم: شرکت فعال در حوزه هوا-فضا

روایت نوزدهم: تولیدکنندۀ موتورسیکلت الکتریکی

روایت بیستم: یک فعال حوزۀ آموزش

 

 این کتاب که در قطع رقعی و 270 صفحه به طبع رسیده را می‌توانید به قیمت  30.000 تومان تهیه نمایید. برای خرید کتاب به آدرس‌ ذیل مراجعه نموده یا در صورت درخواست شما امکان ارسال کتاب توسط پیک امکانپذیر می‌باشد.

1- دفتر بنیاد توسعه فردا:

 تهران - فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ، نرسیده به اتوبان ستاری ، بین خیابان حسن آباد و ابراهیم شمالی _ پلاک 432 _ ساختمان افرا _ طبقه سوم واحد 301

شماره تماس: 44030718

 (لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود.)