موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 

سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • دومین نشست رسانه‌ای «جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی» برگزار شد. - 00/09/06

  دومین نشست رسانه‌ای «جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی» برگزار شد. - 00/09/06

 • برنامه رادیویی

  برنامه رادیویی "ایران قرن پانزده" با حضور آقای مازیار عطاری - 00/09/03

 • اولین نشست رسانه‌ای «جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی» برگزار شد. - 00/09/01

  اولین نشست رسانه‌ای «جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی» برگزار شد. - 00/09/01

 • برگزاری هفدهمین عصرانه اندیشگاهی - 00/08/25

  برگزاری هفدهمین عصرانه اندیشگاهی - 00/08/25

 • در راستای اولین دوره «جشنواره اقتصاد مدیران اقتصاد مردمی» نشست تخصصی

  در راستای اولین دوره «جشنواره اقتصاد مدیران اقتصاد مردمی» نشست تخصصی "گلوگاه‌های طراحی و عملیاتی اجرای موفق جشنواره" برگزار شد. - 00/08/23

 • در راستای اولین دوره «جشنواره اقتصاد مدیران اقتصاد مردمی» نشست تخصصی

  در راستای اولین دوره «جشنواره اقتصاد مدیران اقتصاد مردمی» نشست تخصصی "نقد فرآیندهای تشخیص و داوری پدیده‌های اثرگذار در اقتصاد مقاومتی" برگزار شد. -...

 • نماز شب اول قبر مرحوم مغفور حاج هوشنگ عطاری - 00/08/14

  نماز شب اول قبر مرحوم مغفور حاج هوشنگ عطاری - 00/08/14

 • درگذشت مرحوم مغفور حاج هوشنگ عطاری ابوی محترم آقای دکتر مازیار عطاری مدیر عامل بنیاد توسعه فردا - 00/08/13

  درگذشت مرحوم مغفور حاج هوشنگ عطاری ابوی محترم آقای دکتر مازیار عطاری مدیر عامل بنیاد توسعه فردا - 00/08/13

 • برگزاری نشست کافه آینده شانزدهم با موضوع «ساخت مسکن میلیونی در دولت سیزدهم و افق‌های پیش‌رو» - 00/07/05

  برگزاری نشست کافه آینده شانزدهم با موضوع «ساخت مسکن میلیونی در دولت سیزدهم و افق‌های پیش‌رو» - 00/07/05

 • گزارش نشست کافه آینده پانزدهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های توسعه طب سنتی در توسعه تمدن» - 00/07/04

  گزارش نشست کافه آینده پانزدهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های توسعه طب سنتی در توسعه تمدن» - 00/07/04

 • معرفی کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز » در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 00/06/25

  معرفی کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز » در صحن علنی مجلس شورای اسلامی - 00/06/25

 • برگزاری نشست کافه آینده پانزدهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های توسعه طب سنتی در کشور» - 00/06/23

  برگزاری نشست کافه آینده پانزدهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های توسعه طب سنتی در کشور» - 00/06/23

 • گزارش نشست «بررسی و نقد معیارهای مدیر تراز اقتصاد مردمی» - 00/06/20

  گزارش نشست «بررسی و نقد معیارهای مدیر تراز اقتصاد مردمی» - 00/06/20

 • درگذشت دوست و همکار قدیمی بنیاد توسعه فردا - 00/06/12

  درگذشت دوست و همکار قدیمی بنیاد توسعه فردا - 00/06/12

 • برگزاری نشست کافه آینده چهاردهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های اخذ مجوزهای متعدد برای کسب و کارهای نوپا» - 00/05/02

  برگزاری نشست کافه آینده چهاردهم با موضوع «گفتگو پیرامون چالش‌های اخذ مجوزهای متعدد برای کسب و کارهای نوپا» - 00/05/02

یادداشت همکاران

تازه‌های نشر