موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 

سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوهای بنیادی - 02/06/27

  نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوهای بنیادی - 02/06/27

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وششم: «مکرانی که من می‌سازم» - 02/06/16

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وششم: «مکرانی که من می‌سازم» - 02/06/16

 • گزارش مشروح نشست کافه آینده سی‌وچهارم - 02/06/10

  گزارش مشروح نشست کافه آینده سی‌وچهارم - 02/06/10

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌وچهارم با موضوع: «آینده خلق ثروت در ایران» - 02/06/10

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌وچهارم با موضوع: «آینده خلق ثروت در ایران» - 02/06/10

 • تیزر نشست کافه آینده سی‌وچهارم با موضوع: « آینده خلق ثروت » - 02/05/14

  تیزر نشست کافه آینده سی‌وچهارم با موضوع: « آینده خلق ثروت » - 02/05/14

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وپنجم: «سناریوهای خلق ثروت در ایران با تمرکز بر توسعه منطقه مکران» - 02/05/14

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وپنجم: «سناریوهای خلق ثروت در ایران با تمرکز بر توسعه منطقه مکران» - 02/05/14

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وچهارم: «آینده خلق ثروت» - 02/04/16

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وچهارم: «آینده خلق ثروت» - 02/04/16

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌وسوم با موضوع: «تربیت معنوی نسل آینده» - 02/04/16

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌وسوم با موضوع: «تربیت معنوی نسل آینده» - 02/04/16

 • گزارش نشست «مختصات روایتگری پیشرفت» باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی - 02/04/13

  گزارش نشست «مختصات روایتگری پیشرفت» باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی - 02/04/13

 • اطلاعیه برگزاری نشست «مختصات روایتگری پیشرفت» باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی - 02/04/08

  اطلاعیه برگزاری نشست «مختصات روایتگری پیشرفت» باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی - 02/04/08

 • گزارش مشروح نشست کافه آینده سی‌ودوم - 02/03/24

  گزارش مشروح نشست کافه آینده سی‌ودوم - 02/03/24

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌ودوم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/03/22

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌ودوم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/03/22

 • کلیپ گزیده نظرات ابراز شده حضار در نشست کافه آینده سی‌ویکم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/03/13

  کلیپ گزیده نظرات ابراز شده حضار در نشست کافه آینده سی‌ویکم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/03/13

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده+ نشست خرداد۰۱: «سناریوهای آینده‌ی معنویت و زندگی معنوی در ایران و جهان در چهل سال آینده » - 02/02/31

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده+ نشست خرداد۰۱: «سناریوهای آینده‌ی معنویت و زندگی معنوی در ایران و جهان در چهل سال آینده » - 02/02/31

 • عرضه کتاب «اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» با دو جلد شومیز و گالینگور در فروشگاه‌های منتخب - 02/02/24

  عرضه کتاب «اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» با دو جلد شومیز و گالینگور در فروشگاه‌های منتخب - 02/02/24

یادداشت همکاران

تازه‌های نشر