موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 

سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • عرضه کتاب درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تامین اجتماعی در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران - 00/11/03

  عرضه کتاب درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تامین اجتماعی در دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران - 00/11/03

 • گزارش دومین نشست هم‌اندیشی از سلسله نشست‌های

  گزارش دومین نشست هم‌اندیشی از سلسله نشست‌های "ناسیاستگذاری لجستیک ترابری هوشمند در کشور" - 00/10/27

 • گزارش نشست کافه آینده هجدهم با موضوع: «نقش جامعه مهاجران در آینده ایران» - 00/10/15

  گزارش نشست کافه آینده هجدهم با موضوع: «نقش جامعه مهاجران در آینده ایران» - 00/10/15

 • برگزاری نشست کافه آینده هجدهم با موضوع: «نقش جامعه مهاجران در آینده ایران» - 00/10/11

  برگزاری نشست کافه آینده هجدهم با موضوع: «نقش جامعه مهاجران در آینده ایران» - 00/10/11

 • رونمایی از سه عنوان کتاب تولید شده توسط اندیشگاه سنا در پارک فناوری پردیس - 00/10/08

  رونمایی از سه عنوان کتاب تولید شده توسط اندیشگاه سنا در پارک فناوری پردیس - 00/10/08

 • گزارش نشست اول «ناسیاستگذاری لجستیک و ترابری هوشمند در کشور» - 00/10/07

  گزارش نشست اول «ناسیاستگذاری لجستیک و ترابری هوشمند در کشور» - 00/10/07

 • گزارش نشست کافه آینده هفدهم با موضوع «خیزش آرام اژدهای شرق؛ نگاهی به آینده‌ی چین در بستر تفکر کهن» - 00/10/04

  گزارش نشست کافه آینده هفدهم با موضوع «خیزش آرام اژدهای شرق؛ نگاهی به آینده‌ی چین در بستر تفکر کهن» - 00/10/04

 • برگزاری نشست کافه آینده هفدهم با موضوع «خیزش آرام اژدهای شرق؛ نگاهی به آینده‌ی چین در بستر تفکر کهن» - 00/09/24

  برگزاری نشست کافه آینده هفدهم با موضوع «خیزش آرام اژدهای شرق؛ نگاهی به آینده‌ی چین در بستر تفکر کهن» - 00/09/24

 • سخنرانی با موضوع: «الگوی مطلوب توسعه در ایران» - 00/09/18

  سخنرانی با موضوع: «الگوی مطلوب توسعه در ایران» - 00/09/18

 • سلسله نشست‌های «ناسیاستگذاری لجستیک و ترابری هوشمند در کشور» - 00/09/21

  سلسله نشست‌های «ناسیاستگذاری لجستیک و ترابری هوشمند در کشور» - 00/09/21

 • نگاهی نو به اقتصاد مقاومتی - اولین دوره جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی - 00/09/15

  نگاهی نو به اقتصاد مقاومتی - اولین دوره جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی - 00/09/15

 • دومین نشست رسانه‌ای «جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی» برگزار شد. - 00/09/06

  دومین نشست رسانه‌ای «جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی» برگزار شد. - 00/09/06

 • برنامه رادیویی

  برنامه رادیویی "ایران قرن پانزده" با حضور آقای مازیار عطاری - 00/09/03

 • اولین نشست رسانه‌ای «جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی» برگزار شد. - 00/09/01

  اولین نشست رسانه‌ای «جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی» برگزار شد. - 00/09/01

 • برگزاری هفدهمین عصرانه اندیشگاهی - 00/08/25

  برگزاری هفدهمین عصرانه اندیشگاهی - 00/08/25

یادداشت همکاران

تازه‌های نشر