موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 

سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وسوم: «تربیت معنوی نسل آینده» - 02/03/17

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌وسوم: «تربیت معنوی نسل آینده» - 02/03/17

 • کلیپ گزیده نظرات ابراز شده حضار در نشست کافه آینده سی‌ویکم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/03/13

  کلیپ گزیده نظرات ابراز شده حضار در نشست کافه آینده سی‌ویکم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/03/13

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده+ نشست خرداد۰۱: «سناریوهای آینده‌ی معنویت و زندگی معنوی در ایران و جهان در چهل سال آینده » - 02/02/31

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده+ نشست خرداد۰۱: «سناریوهای آینده‌ی معنویت و زندگی معنوی در ایران و جهان در چهل سال آینده » - 02/02/31

 • عرضه کتاب «اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» با دو جلد شومیز و گالینگور در فروشگاه‌های منتخب - 02/02/24

  عرضه کتاب «اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» با دو جلد شومیز و گالینگور در فروشگاه‌های منتخب - 02/02/24

 • عرضه کتاب‌های منتشر شده بنیاد توسعه فردا در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌الملی کتاب تهران - 1402/02/23

  عرضه کتاب‌های منتشر شده بنیاد توسعه فردا در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌الملی کتاب تهران - 1402/02/23

 • عرضه کتاب «ایستاده در باد؛ نگاهی به تفسیر سورۀ احزاب» در سی‌و‌چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - 1402/02/23

  عرضه کتاب «ایستاده در باد؛ نگاهی به تفسیر سورۀ احزاب» در سی‌و‌چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران - 1402/02/23

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌ویکم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/02/17

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌ویکم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/02/17

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌ودوم: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/02/14

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌ودوم: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/02/14

 • تیزر نشست کافه آینده سی‌ویکم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/02/04

  تیزر نشست کافه آینده سی‌ویکم با موضوع: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/02/04

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌ویکم: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/01/16

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌ویکم: «دورنمای حضور معنویت در تصمیم‌گیری‌های جمعی ما» - 02/01/16

 • پرسشنامه موضوعات پیشنهادی نشست‌های کافه آینده در فصل بهار 1402 - 02/01/11

  پرسشنامه موضوعات پیشنهادی نشست‌های کافه آینده در فصل بهار 1402 - 02/01/11

 • اطلاعیه برگزاری نشست‌های کافه آینده در سال 1402 - 02/01/09

  اطلاعیه برگزاری نشست‌های کافه آینده در سال 1402 - 02/01/09

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌ام با موضوع: «انتخابات و آینده‌ی سیاسی ما» - 01/12/20

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌ام با موضوع: «انتخابات و آینده‌ی سیاسی ما» - 01/12/20

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌ام: «انتخابات و آینده‌ی سیاسی ما» - 01/12/08

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده سی‌ام: «انتخابات و آینده‌ی سیاسی ما» - 01/12/08

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده بیست‌و نهم با موضوع: «نهادهای مردمی و آینده‌ی سیاسی ما» - 01/12/07

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده بیست‌و نهم با موضوع: «نهادهای مردمی و آینده‌ی سیاسی ما» - 01/12/07

یادداشت همکاران

تازه‌های نشر