ایجاد توانایی برای چاره‌جویی در برابر چالش‌ها، برون رفت از بحران‌ها، مقابله با تهدیدها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، آمادگی برای مواجهه با مقتضیات آینده و پدیده‌های نوظهور، نیازمند فرصتی سازمان‌یافته برای تولید فکر و اندیشه است که اندیشگاه نامیده می‌شود.

این کتاب نخستین کتاب تخصصی فارسی در حوزه مدیریت کانون‌های تفکر است و تلاشی است برای ترویج و گسترش دانش‌ها و مهارت‌های اندیشگاهی لازم برای تولید فکر.

مخاطبان کلیدی این کتاب:

مدیران ارشد، میانی و اجرایی اندیشگاه‌ها و مشاوران آنها

حامیان، راهبران و سیاستگذاران اندیشگاه‌ها

 

 جهت دانلود بخش های برگزیده کتاب بر روی تصویر جلد کلیک فرمایید.