نقشه مفهومي آينده‌پژوهي در حوزه جوانان _ (PDF File)


 

 بسمه تعالی

 

   

موضوع آینده پژوهی در حوزه جوانان (به عنوان قشر اثرگذار و اثرپذیر هر جامعه مدرن) از جمله تحقیقات سابق بنیاد توسعه فردا به سفارش وزارت ورزش و جوانان بوده که در سال 1385 صورت پذیرفته است. از همین رو با هدف ترویج آینده پژوهی مخاطب محور و مطابق با مسائل کلان مدیریتی جامعه ایرانی-اسلامی، گزارش مذکور برای دریافت همه علاقه مندان و پژوهشگران به صورت الکترونیکی ضمیمه شده است.

  

فایل زیر با موضوع "نقشه مفهومي آينده‌پژوهي در حوزه جوانان" که توسط پژوهشگران و محققان بنیاد توسعه فردا  تهیه و تدوین گردیده است را از لینک زیر دریافت نمایید.

 

دانلود با فرمت : PDF