بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوهای بنیادی - 03/04/03

 

 

 

✅ بنیاد توسعه فردا بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوهای بنیادی را برگزار می‌کند.

 

موضوعات قابل بحث در جلسه:
۱) معیارهای انتخاب فرد اصلح

۱-۱) بررسی معیارهای ارائه شده در قرآن و سنت

۲-۱) بررسی معیارهای ارتباطات بین‌المللی (رفع تحریمها- برجام)

۳-۱) بررسی معیارهای اقتصادی (اقتصاد عدالت محور)

۴-۱) بررسی معیارهای برخورد با جریانهای داخلی مخالف

۵-۱) بررسی معیارهای ایجاد وفاق ملی در کشور (آشتی مردم با حکومت)


۲) بررسی هر یک از نامزدها بر اساس معیارهای احصا شده در بند اول و تعیین نقاط قوت و ضعف هر نامزد

۱-۲) بررسی پیشینه اجرایی و عملکردی افراد

۲-۲) بررسی گفتارهای افراد


۳) بحث و نتیجه‌گیری در خصوص فرد اصلح

 

⏰ یکشنبه 3تیر 1403 ساعت 16:00 الی 19:00

 

📌 خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان ولی‌عصر و برادران مظفر شمالی، خانه اندیشه‌ورزان ایران، پلاک 907