پروژه‌ها، نشست‌ها و کارگاه‌های اندیشگاه مهاد

 

 

- پروژه‌های اندیشگاه مهاد:

9- آینده‌پژوهی گروه مجلات همشهری

توضیحات پروژه: به زودی