معرفی اندیشگاه تدبیر فردا

 

 

  خانواده بنیاد توسعه فردا با دغدغه‌ و رویکردی مشترک برای «صورت‌بندی و حل مسأله به شیوه‌ای «آینده‌نگرانه»، سال‌هاست که تمرکز خود را بر تسری رویکرد آینده‌نگری به کمک فعالیت‌های نظام‌مند اندیشگاهی بنا نهاده‌ است. دغدغه اصلی «اندیشگاه تدبیر فردا» جهت حل مسائلِ مخاطبین و متعاملین، صرفاً بر کاربست روش‌های علمی آینده‌پژوهی متکی نیست؛ بلکه رسالت اصلی این اندیشگاه همانا تسهیل‌گری ملموس فرایندهای سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی با رویکرد آینده‌نگر است. تخصص‌های بین‌رشته‌ای اعضای اندیشگاه، توانمندی مدیریت دانش خبرگانی و قابلیت پیاده‌سازی روش‌های آینده‌پژوهی متناسب با پروژه‌ها، از جمله مؤلفه‌هایی است که موفقیت و دستاوردهای زیادی را برای اندیشگاه و شبکه همکاران او به ارمغان آورده است. برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های آموزشی، انجام مطالعات آینده و تدوین گزارش‌های تحلیلی و راهبردی به فراخور مسائل، غالب فعالیت‌های این اندیشگاه شمرده می‌شود. «اندیشگاه تدبیر فردا» با داشتن سابقه‌ای 15 ساله عهده‌دار اجرای پروژه‌های تخصصی آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در بنیاد توسعه فردا است.
موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی، صنعت ساخت‌وساز، نظام سلامت، بخش انرژی شامل نفت و گاز و صنعت برق، هنر و رسانه، از جمله باسابقه‌ترین زمینه‌های کاری «اندیشگاه تدبیر فردا» برای اجرای پروژه‌های آینده‌پژوهی بوده است. اهم ابزارها و تکنیک‌های مورد استفاده در این اندیشگاه عبارتند از سناریوپردازی، چشم‌اندازسازی، نقشه‌راه، تحلیل اثر متقابل، دیده‌بانی و پویش محیطی و ارزیابی پابرجایی می‌باشد.

 

حوزه‌های فعالیت:

  • آینده‌نگاری علم و فناوری
  • مدیریت آینده در کسب‌وکار و سازمان‌ها
  • آینده‌نگری در سیستم‌های فرهنگي و اجتماعي