موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 

سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • پیش‌نشست علمی جشنواره مدافعان اقتصاد‌ مردمی با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - 01/11/04

  پیش‌نشست علمی جشنواره مدافعان اقتصاد‌ مردمی با همکاری پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد - 01/11/04

 • نشست کافه آینده بیست‌ و هشتم: «آینده‌ی زندگی سیاسی ما» - 01/10/22

  نشست کافه آینده بیست‌ و هشتم: «آینده‌ی زندگی سیاسی ما» - 01/10/22

 • برگزاری کافه آینده بیست‌ و هشتم: «آینده‌ی زندگی سیاسی ما» - 01/10/15

  برگزاری کافه آینده بیست‌ و هشتم: «آینده‌ی زندگی سیاسی ما» - 01/10/15

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده بیست‌و هفتم با موضوع: «تصویر آینده ایران در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» - 01/10/10

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده بیست‌و هفتم با موضوع: «تصویر آینده ایران در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» - 01/10/10

 • فراخوان جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی منتشر شد - 01/10/05

  فراخوان جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی منتشر شد - 01/10/05

 • پرسشنامه موضوعات پیشنهادی نشست‌های کافه آینده در فصل زمستان - 01/10/04

  پرسشنامه موضوعات پیشنهادی نشست‌های کافه آینده در فصل زمستان - 01/10/04

 • متن کامل مطالب ارائه شده حضار در نشست کافه آینده بیست‌و ششم با موضوع: « آینده گفتگو در ایران 2» - 01/09/30

  متن کامل مطالب ارائه شده حضار در نشست کافه آینده بیست‌و ششم با موضوع: « آینده گفتگو در ایران 2» - 01/09/30

 • برگزاری نشست تخصصی اندیشه‌ورزی با موضوع: آینده‌پژوهی آخرت‌بین؛ گذاری بر مکتب آینده‌پژوهی ایرانی-اسلامی - 01/09/30

  برگزاری نشست تخصصی اندیشه‌ورزی با موضوع: آینده‌پژوهی آخرت‌بین؛ گذاری بر مکتب آینده‌پژوهی ایرانی-اسلامی - 01/09/30

 • برگزاری کافه آینده بیست‌ و هفتم: «تصویر آینده‌ی ایران در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» - 01/09/19

  برگزاری کافه آینده بیست‌ و هفتم: «تصویر آینده‌ی ایران در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» - 01/09/19

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده بیست‌و ششم با موضوع: « آینده گفتگو در ایران 2» - 01/09/10

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده بیست‌و ششم با موضوع: « آینده گفتگو در ایران 2» - 01/09/10

 • برگزاری کافه آینده بیست‌و ششم: « آینده گفتگو در ایران 2» - 01/08/21

  برگزاری کافه آینده بیست‌و ششم: « آینده گفتگو در ایران 2» - 01/08/21

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده بیست‌و پنجم با موضوع: « آینده گفتگو در ایران» - 01/08/30

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده بیست‌و پنجم با موضوع: « آینده گفتگو در ایران» - 01/08/30

 • برگزاری کافه آینده بیست‌و پنجم: « آینده گفتگو در ایران » - 01/07/14

  برگزاری کافه آینده بیست‌و پنجم: « آینده گفتگو در ایران » - 01/07/14

 • انتشار کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با بانک‌ها» - 01/07/10

  انتشار کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با بانک‌ها» - 01/07/10

 • گزیده کافه آینده بیست‌وسوم با موضوع:

  گزیده کافه آینده بیست‌وسوم با موضوع: "آینده سیستان" - 01/05/02

یادداشت همکاران

تازه‌های نشر