بسمه تعالی

 

 مطلب زیر با موضوع " علم دینی: امکان و چگونگی " در سال 1383 توسط پژوهشگران و محققان بنیاد توسعه فردا تهیه و تدوین گردیده است.

 

چکیده ای از مقاله به شرح ذیل است :

علم دینی از جنبه‌های گوناگون در محافل دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله با رد نگرش پوزیتیویستی به علوم، به تأثیر پیش‌فرض‌ها، باورها، نگرش‌ها و ارزش‌های دانشمندان و نیز شرایط اجتماعی جامعه علمی بر محتوای علوم تجربی – اعم از طبیعی و انسانی – می‌پردازد و تلاش می‌کند تأثیر دین را به مثابه مجموعه‌ای غنی از پیش‌فرض‌ها و باورهای معتبر متافیزیکی و ارزش‌های اخلاقی، بر ساختار و محتوای علوم طبیعی و انسانی بررسی کند و از این رهگذر به طرح این سؤال بپردازد که ...

 

 

جهت مطالعه ادامه مطلب آنرا از لینک زیر دریافت نمایید.

 

 دانلود با فرمت : PDF                     دانلود با فرمت : Word