برگزاری چهارمین جلسه از نشست‎های هم‌فکری بین مجموعه‎های اندیشگاهی کشور در بنیاد توسعه فردا. 97/08/23

 

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌هایی برای هم‌فکری و تبادل نظر میان مجموعه‎های اندیشگاهی کشور، چهارمین جلسه به میزبانی بنیاد توسعه فردا، در محل بنیاد تشکیل گردید.

 

  

 مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست توسط شرکت کنندگان به شرح ذیل می‌باشد: 

 

  1. لزوم تبیین نقش اندیشگاه‌ها به عنوان رکن سوم نظام سیاست‌گذاری در کنار دو رکن عرضه و تقاضا
  2. مساله نیروی انسانی اندیشگاه‌ها
  3. مساله‌های کسب و کار اندیشگاهی
  4. مدل‌هایی برای توسعه کسب و کار اندیشگاهی
  5. تحول نظام اندیشگاهی زمان‌بر و مبتنی بر خودآگاهی

 

 

 جمع‌بندی مباحث:

  1. این نشست‌ها جهت به اشتراک گذاری دانش و نتایج و تجارب بین اندیشگاه‌ها ادامه یابد.
  2. دبیرخانه‌ای برای بهره‌وری بیشتر از این نشست‌ها تشکیل گردد.
  3. جهت شناساندن اندیشگاه‌ها و نقششان به عموم مردم جامعه و باز نشر اندیشه‌ها اتاق اندیشه‌ورزی ایجاد شود.
  4. در مباحث شبکه‌سازی و کار اندیشگاهی، سیاست‌نگاری تجارب موفق و ناموفق صورت پذیرد.