موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 
سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • اطلاعیه برگزاری پنجمین کارگاه «قطار آینده» - 98/09/24

  اطلاعیه برگزاری پنجمین کارگاه «قطار آینده» - 98/09/24

 • اطلاعیه برگزاری چهارمین کارگاه بازی «سفر به مریخ» - 98/09/24

  اطلاعیه برگزاری چهارمین کارگاه بازی «سفر به مریخ» - 98/09/24

 • اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی- 98/09/24

  اطلاعیه برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی- 98/09/24

 • اطلاعیه برگزاری دهمین جلسه عصرانه اندیشگاهی- 98/09/23

  اطلاعیه برگزاری دهمین جلسه عصرانه اندیشگاهی- 98/09/23

 • برگزاری دومین دوره آموزشی نرم‌افزارهای آینده‌پژوهی - 98/09/10

  برگزاری دومین دوره آموزشی نرم‌افزارهای آینده‌پژوهی - 98/09/10

 • اطلاعیه برگزاری سومین کارگاه بازی «سفر به مریخ» - 98/09/04

  اطلاعیه برگزاری سومین کارگاه بازی «سفر به مریخ» - 98/09/04

 • تجربه‌ی قطار آینده و سفر به مریخ، این بار با مسافران نوجوان - 98/08/22

  تجربه‌ی قطار آینده و سفر به مریخ، این بار با مسافران نوجوان - 98/08/22

 • برگزاری اولین دوره آموزشی نرم‌افزارهای آینده‌پژوهی در بنیاد توسعه فردا

  برگزاری اولین دوره آموزشی نرم‌افزارهای آینده‌پژوهی در بنیاد توسعه فردا

 • انتخاب نظریه پشتیبان برای تحلیل «سیاست آمایش سرزمین» - 98/08/11

  انتخاب نظریه پشتیبان برای تحلیل «سیاست آمایش سرزمین» - 98/08/11

 • برگزاری اولین دوره کارگاه بازی تقویت آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان با عنوان «سفر به مریخ»- 98/08/09

  برگزاری اولین دوره کارگاه بازی تقویت آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان با عنوان «سفر به مریخ»- 98/08/09

 • برگزاری هشتمین نشست از سلسله نشست‌های کافه آینده با موضوع «آینده سلامت: از اتاق درمان تا صحنه اجتماع» - 98/08/01

  برگزاری هشتمین نشست از سلسله نشست‌های کافه آینده با موضوع «آینده سلامت: از اتاق درمان تا صحنه اجتماع» - 98/08/01

یادداشت همکاران