موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 

سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • فروش فایل الکترونیک کتاب خوزستان در افق نزدیک - 99/12/10

  فروش فایل الکترونیک کتاب خوزستان در افق نزدیک - 99/12/10

 • فروش فایل الکترونیک کتاب تمدن و تحليل تمدنی - 99/12/04

  فروش فایل الکترونیک کتاب تمدن و تحليل تمدنی - 99/12/04

 • پیش‌فروش کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز کسب‌وکار» - 99/11/29

  پیش‌فروش کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز کسب‌وکار» - 99/11/29

 • گزارش چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی - 99/11/26

  گزارش چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی - 99/11/26

 • نشست‌ نقد و معرفی کتاب «کتابخانه‌های عمومی در شهر هوشمند» - 99/11/18

  نشست‌ نقد و معرفی کتاب «کتابخانه‌های عمومی در شهر هوشمند» - 99/11/18

 • چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی - 99/11/16

  چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی - 99/11/16

 • عرضه کتاب روش‌های آینده‌نگاری در بنیاد توسعه فردا - 99/11/13

  عرضه کتاب روش‌های آینده‌نگاری در بنیاد توسعه فردا - 99/11/13

 • فروش فایل الکترونیک کتاب مدیریت اندیشگاه (از تولد تا توسعه) - 99/11/09

  فروش فایل الکترونیک کتاب مدیریت اندیشگاه (از تولد تا توسعه) - 99/11/09

 • عرضه کتاب درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تامین اجتماعی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران - 99/11/01

  عرضه کتاب درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تامین اجتماعی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران - 99/11/01

 • فروش فایل الکترونیک کتاب سرمایه‌گذاری خطرپذیر - 99/10/23

  فروش فایل الکترونیک کتاب سرمایه‌گذاری خطرپذیر - 99/10/23

 • فروش فایل الکترونیک کتاب روش‌های آینده‌نگاری تکنولوژی - 99/10/19

  فروش فایل الکترونیک کتاب روش‌های آینده‌نگاری تکنولوژی - 99/10/19

 • کتاب «آینده کتابخانه خود را چگونه می‌پنداریم» منتشر شد.- 99/10/02

  کتاب «آینده کتابخانه خود را چگونه می‌پنداریم» منتشر شد.- 99/10/02

 • آغاز به کار سایت فروش کتاب دیجیتال بنیاد توسعه فردا - 99/09/23

  آغاز به کار سایت فروش کتاب دیجیتال بنیاد توسعه فردا - 99/09/23

 • باز نشر سلسله مقالات «چهلچراغ» - مقالۀ 24 -99/09/06

  باز نشر سلسله مقالات «چهلچراغ» - مقالۀ 24 -99/09/06

 • کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان امور مالیاتی» منتشر شد.

  کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان امور مالیاتی» منتشر شد.

یادداشت همکاران

تازه‌های نشر