شکاﻓﺘﻦ ﭘﯿﻠﻪ؛ رواﯾﺖ ﺗﺠﺎرب و ﺳﯿﺎﺳﺖهای اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ در اﯾﺮان

 

 

بنیاد توسعه فردا در سال 1391 کتابی بر پایه مصاحبه‌های عمیق با بعضی از سیاست‌گذاران و مدیران مرتبط با کارگروه استانداردسازی ستاد نانو و با موضوع «فعالیت‌های استانداردسازی نانو در ایران» چاپ کرد؛ برای تکمیل و به روزرسانی این کتاب، در سال 1394 مصاحبه‌هایی با مدیران برون سازمانی ستاد انجام شد تا تصویری کامل‎تر از اتفاقات حوزه استانداردسازی نانو و مسیر پیموده به دست آید که در قالب کتاب شکافتن پیله به رشته تحریر در آمده است. این کتاب به رویدادهای توسعه فناوری نانو در حوزه استانداردسازی این فناوری پرداخته است. کتاب شکافتن پیله در سه فصل تنظیم شده است که با سیری تاریخی توجه به مقوله استاندارد در ستاد نانو آغاز شده و با شرح ایجاد زیرساخت‌های تدوین استانداردها به پایان می‎رسد.

 

 

 

   فهرست کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

- پیشگفتار

 

- مقدمه

 

- فصل اول:  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰى ﺑﺮاى ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزى ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ

 

- فصل دوم: : ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ در ﺣﻮزه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﺎورى ﻧﺎﻧﻮ

 

- فصل سوم: تکمیل ﺳﺎﺧﺘﺎرها، زﯾﺮﺳﺎﺧﺖها و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪها

 

 - خاتـمه

 مراجـع

 

   

 

 

 مصاحبه‌شوندگان (به ترتیب حروف الفبا):

 رﺿﺎ اﺳﺪىﻓــﺮد، ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺖاللهی، ﺣﺴﻦ ﭘﻮىﭘﻮى، ﻋﻠﯿﻤﺮاد ﺳﺮاﻓﺮازى، ﻋﻠﻰﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ، ﻣﻬﻮش ﺳﯿﻔﻰ، ﺳﯿﺪﻣﻬﺪى رﺿﺎﯾﺖ ﺳﺮخ‌آﺑــﺎدى، ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻗﺎﺳﻢﭘﻮر، ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺎﺿــﻰﺧﻮاﻧﺴﺎرى، ﻣﺠﺘﺒﻰ ﻣﺴﮕﺮمشهدی، رﺑﺎﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮى، ﺻﺎﺑﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﻰ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

این کتاب که در قطع رقعی و 110 صفحه به طبع رسیده را می‌توانید به قیمت  25.000 تومان تهیه نمایید. برای خرید کتاب به آدرس‌ ذیل مراجعه نموده یا در صورت درخواست شما امکان ارسال کتاب توسط پیک امکانپذیر می‌باشد.

1- دفتر بنیاد توسعه فردا:

 تهران - فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ، نرسیده به اتوبان ستاری ، بین خیابان حسن آباد و ابراهیم شمالی _ پلاک 432 _ ساختمان افرا _ طبقه سوم واحد 301

شماره تماس: 44030718

 (لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود.)