انگشت‌شمار تا بی‌شمار؛ روایت تجارب سیاست‌های حمایت از محققان فناوری نانو در ایران

 

 

   از آﻏﺎز ﻋﺰم ﺟﺪي ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ، اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن اﻣﺮ ﺑﻮد، ﭼﺮاﮐﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در آن را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﻧﺶ ﺑﻮﻣﯽ و ﻧﯿﺮوي ﻣﺘﺨﺼﺺ داﺧﻠﯽ ﻣﯽ‌داﻧﺴﺘﻨﺪ. پس از تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1382 فعالیت‌های مرتبط با توسعه نیروی انسانی مورد نیاز، به صورت هدف‌دار و ساختارمند در کارگروه منابع انسانی این ستاد آغاز شد. برنامه اصلی کارگروه، طرحی با عنوان "حمایت‌های تشویقی" بود که از زمستان 1383 به اجرا درآمد. این طرح با هدف ترغیب و تشویق دانشگاهیان سراسر کشور به فعالیت علمی و پژوهشی در زمینه فناوری نانو ارائه و اجرا شد.

کتاب انگشت‌شمار تا بی‌شمار ضمن روایت تاریخی تصمیمات و رویدادهای مرتبط با تامین نیروی انسانی نانو، به توصیف و تشریح سیاست‌های حاکم بر طرح و تحولات آن می‌پردازد.

 

 

 

   فهرست کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

- پیشگفتار

 

- مقدمه

 

- فصل اول: نیروی انسانی، توسعه‌دهنده‌ی فناوری نانو

 

- فصل دوم: : جریان‌سازی پژوهش در نانو

 

- فصل سوم: توجه به توسعه کیفی نیروی انسانی

 

 - خاتـمه

 مراجـع

          

 

مصاحبه‌شوندگان (به ترتیب حروف الفبا):

  ﻋﻠﻰ رﺿﺎ ﺑﺪﯾﻌﻰ، ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺘﻤﻰ ﻣﺂب، ﺳﯿﺪمهدى رﺿﺎﯾﺖ،

ﻋﺒﺎداﻟﻪ رﺿﺎﯾﻰ، ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺮﮐﺎر، ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ،ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ

شاهوردی، داود ﮐﺎﻇﻤﻰ، ﻣﯿﺮﻓﻀﻞ اﻟﻪ ﻣﻮﺳﻮى، ﺻﺎﺑﺮ ﻣﯿﺮزاﯾﻰ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این کتاب که در قطع رقعی و 79 صفحه به طبع رسیده را می‌توانید به قیمت  25.000 تومان تهیه نمایید. برای خرید کتاب به آدرس‌ ذیل مراجعه نموده یا در صورت درخواست شما امکان ارسال کتاب توسط پیک امکانپذیر می‌باشد.

1- دفتر بنیاد توسعه فردا:

 تهران - فلکه دوم صادقیه، بلوار آیت اله کاشانی ، نرسیده به اتوبان ستاری ، بین خیابان حسن آباد و ابراهیم شمالی _ پلاک 432 _ ساختمان افرا _ طبقه سوم واحد 301

شماره تماس: 44030718

 (لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود.)