کارگاه سه روزه «آينده‌پژوهي در عمل» - 97/09/21

 

 


«کارگاه آينده‌پژوهي در عمل» به همت انديشگاه تدبير فردا _ بنياد توسعه فردا و با همکاري پژوهشکده چشم انداز و آينده‌پژوهي در محل پژوهشگاه بين‌المللي زلزله‌شناسي و مهندسي زلزله برگزار شد.

 

  

  


اين کارگاه با هدف آشنايي بيشتر بدنه مديران پژوهشگاه با مفاهيم آينده‌پژوهي و رسيدن به اجماع نظر به منظور استفاده از اين رويکرد در حل مسائل پژوهشگاه برگزار شد. در اين کارگاه "نقش‌آفريني پژوهشگاه زلزله بعنوان نهادي منسجم، کارآمد و هدفمند در جهت کاهش ريسک زلزله در کشور در افق 1410" مسئله‌اي بود که براي حل با رويکرد آينده‌نگر انتخاب شد.

 

 

به منظور دستيابي به سناريوهاي مختلف، عوامل کليدي موثر بر مسئله با نظر شرکت‌کنندگان در سه لايه رفتاري، ساختاري و فرهنگي شناسايي شدند. همچنين براي دسته‌بندي اين عوامل منطق STEEPL مورد استفاده قرار گرفت.
با استفاده از روش تحليل اثرات متقابل چهار فضاي سناريوي محتمل ايجاد شد. سپس شرکت‌کنندگان راهبردهاي کلان پژوهشگاه را در هر يک از چهار سناريو اولويت‌بندي کردند.

 

 

 

 

 

در نهايت راهبردهايي که در مجموع چهار سناريو داراي بيشترين اولويت بودند، بعنوان راهبردهاي پابرجا معرفي شدند.