نخستین رویداد « کافه آینده » - 97/09/26

 

  اولین نشست تخصصي تاريخ و کاربرد آن در آينده‌پژوهي، « کافه آینده » در روز دوشنبه مورخ 26 آذر ماه 97 در سالن اجتماعات دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات و با سخنراني آقاي دکتر حامد سروري پژوهشگر مسائل تاريخي برگزار گرديد.

 

 

 


در اين نشست که با حضور دانشجويان و اساتيد تحصيلات تکميلي و همچنين پژوهشگران و علاقه‌مندان تاريخ و آينده پژوهي همراه بود، به بررسي مفهوم تاريخ و کاربرد آن در آينده پژوهي تحت عنوان تاريخ کاربردي پرداخته شد.

 

 

از جمله مهمترين عناوين مورد بحث مي توان به مقولات زير اشاره نمود:
1- پارادايم‌هاي آينده‌پژوهي از پارادايم تفسيري تا پوزيتيويستي و لايه‌اي
2- رابطه تاريخ و آينده‌پژوهي
3- تاثير گذشته بر وقوع آينده
4- تاريخ کاربردي و الگوي کاربردي تعامل تاريخ و آينده پژوهي
5- فن تبديل تاريخ به حل مساله امروز
6- تاثير تصميمات امروز بر رخدادهاي آينده
7- مصاديق تاريخ کاربردي

 

 


در انتهاي اين نشست نيز حاضران به بيان نظرات و سوالات خود در مورد موضوع و مطالب عنوان شده پرداختند.