بـرگـزاری چهارمـیـن نشـسـت "کافه آینده" با موضوع: گفتگو پیرامون آینده اقتصادی جهان در 50 سال آینده - 97/11/14

  

 

چهارمین نشست "کافه آینده" با موضوع: «گفتگو پیرامون آینده اقتصادی جهان در 50 سال آینده» توسط اندیشگاه تدبیر فردا با همکاری پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی به میزبانی خانه اندیشمندان علوم انسانی در تاریخ یکشنبه 14 بهمن ماه 97 ساعت 15 الی 17 برگزار خواهد شد.

سخنرانان این مراسم: آقای صابر میرزایی نویسنده کتاب جهان در 50 سال آینده و آقای امید قالیباف تحلیلگر مسائل اقتصادی خواهند بود و درباره چگونگی تاثیرگذاری عوامل جمعیتی، قابلیت‌های علم و فناوری، امکانات سرزمینی و شرایط جغرافیایی بر نگاشت تجاری قدرت‌ها به ارایه نظرات کارشناسی خواهند پرداخت.