بـرگـزاری چهارمـیـن نشـسـت "کافه آینده" با موضوع: گفتگو پیرامون آینده اقتصادی جهان در 50 سال آینده - 97/11/14

 

 

 

نشست چهارم «کافه آینده» با موضوع: «آینده اقتصادی جهان در 50 سال آینده» در تاریخ 14 بهمن ماه 1397 با سخنرانی آقایان مهندس صابر میرزایی، دکتر امید قالیباف و با حضور افتخاری آقای دکتر محسن بهرامی برگزار گردید.

 

 

 

در این نشست سخنرانان به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون پیشران‎های اقتصادی جهان در بلند مدت و نحوه تاثیر این پیشران‎ها بر نگاشت قدرت‎های تجاری دنیا پرداختند.
بحث اصلی این نشست حول 4 پیشران معرفی شده در کتاب «جهان در پنجاه سال آینده»، متشکل از عوامل جمعیتی، قابلیتهای علم و فناوری، امکانات سرزمینی و شرایط جغرافیایی صورت گرفت و آقایان میرزایی و قالیباف با ارائه تحلیل اقتصادی و آقای بهرامی با ارائه نقطه‌نظر خود از منظر آینده‌نگری حول این مسئله به سخنرانی پرداختند.

 

 
اهم نظرات و مباحث مطرح شده سخنرانان به شرح زیر قابل اشاره هستند:


سخنران اول- آقای مهندس صابر میرزایی:

 • امریکا دو اقتصاد بزرگ دارد :

1- تولید داخلی (نظیر کشاورزی، فناوری پیشرفته و ...) 

2- درآمدهای خارجی (نظیر سرمایه‌گذاری‌های متعدد)
• در زمینه انرژی‌های نو مبالغه می‌شود، انرژی نو نمی‌تواند جایگزین انرژی فسیلی شود، چرا که قیمت گران‌تری دارد و پراکنده است.

 

 

 


• افق زمانی این کتاب 50 سال آینده است و در این بازه زمانی، فرهنگ علیرغم اهمیت زیادی که دارد، دچار تغییر و عدم قطعیت نیست و لذا از حیطه بررسی کتاب خارج شده است.


• مولفه‌های پیشران نگاشت قدرت‌های اقتصادی جهان، عوامل جمعیتی، قابلیت‌های علم و فناوری، امکانات سرزمینی و قابلیت‌های جغرافیایی هستند.


• تحلیلهای این کتاب در سال 86 نگاشته شده اند اما بسیاری از آنها خیلی زودتر از بازه زمانی مورد نظر به وقوع پیوسته اند.

 

 

 

 

 

 

 

 سخنران دوم- آقای امید قالیباف:
- در گذشته ایده از واقعیت پیشی می‌گرفت، اما در حال حاضر هر آنچه باید بشود، شده است.
- مرز دانش آشکار 30-20سال از مرز دانش پنهان عقب‌تر است.

 

 
- در عرصه تجارت، آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن، کشورهای نفت‌خیز و ... قطب‌های تجاری دنیا محسوب می‌شوند.


- هر زمانی که در تاریخ، تمدن ورق خورده است بر مبنای تغییر ماهیت انرژی بوده است.


- آنچه که باید برای تحولات آینده مدنظر قرار گیرد، عبارتند از: تدبیر حاکمیت، تغییرات جمعیتی، شکاف فقیر و غنی، روندهای اجتماعی، جهانی شدن، شهرنشینی و شهرسازی، تغییرات زیست‌محیطی، کمبود منابع، پیشرفت‌های تکنولوژی، تغییر در قدرت‌های اقتصادی، آب سالم، مردم سالاری


سخنران سوم- آقای دکتر بهرامی:

در مطالعات آینده، روش‌مندی و اعتقاد به فناوری به عنوان محور اصلی بسیار پر اهمیت است.


- یک جامعه مؤفق همیشه نوآور است. یکی از عوامل اصلی فرهنگ، بستری است که در آن رشد می‌کند. فناوری وارد این بستر می‌شود و عمل می‌کند. آینده‌پژوهی مطالعه تعامل بین فرهنگ و فناوری است.


- شرط اول آینده‌پژوهی اعتماد به حضور و زندگی در آینده معین است. (به طور مثال در 50 سال آینده)
در پایان جلسه نیز حضار به طرح سوالات خود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، انرژی، و تحلیل قابلیت آینده‌پژوهی در شناخت آینده اقتصادی پرداختند.

 

 

 در پایان جلسه نیز حضار به طرح سوالات خود در حوزه های مختلف اقتصادی، انرژی، و تحلیل قابلیت آینده‌پژوهی در شناخت آینده اقتصادی پرداختند.