بـرگـزاری پنجمـیـن نشـسـت "کافه آینده" با موضوع: گفتگو پیرامون چالش‌های پیش‎روی عمران کشور در آغاز سده پانزدهم - 97/12/20

  

 

پنجمـیـن نشست "کافه آینده" با موضوع: «گفتگو پیرامون چالش‌های پیش‎روی عمران کشور در آغاز سده پانزدهم» توسط اندیشگاه تدبیر فردا با همکاری پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی به میزبانی خانه اندیشمندان علوم انسانی در تاریخ دوشنبه 20 اسفند ماه 97 در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

 

 در این نشست:

 

1- عمران و چالش‌های آن از دیدگاه‌های مختلف ارائه شد:    

 • دیدگاه مبتنی بر گرایش: سازه، ژئوتکنیک، راه و ترابری، آب، محیط‌زیست
 • دیدگاه مبتنی بر حرفه: مهندسین مشاور، پیمانکار، EPCها و ...
 • دیدگاه مسئله‌محور: زلزله، انرژی، آب و ... 

 

2- معـرفی کـتاب "آیــنده‌پژوهــی صنــعت ساخـت و ســاز" پرداخــته شــد. در متن گفت‌وهای پیش‌آمده موارد زیر مطرح گشت:

 

 • آینده‌پژوهی باید در تطابق سایر علوم عنوان شود.
 • اهمـیت گـروداران (ذی‌نفعان) عمـــران و نهادهای در دستــرس زیاد اسـت.
 • لازم است که عمـران افــق زمانی خود برای آیـنده‌نگری را با محـیط زیســت هماهنگ کند، محیط زیست نیازمند افقی 200-150ساله برای آینده‌نگری است.
 • مهم‌ترین عامل در حوزه عمران، طبیعت و محیط‌زیست است. 
 • نظام آموزشی ما هم‌گام و در خدمت حل مسائل کشـور نیست. بین مقالات علمـی و آنچه که در کشور می‌گذرد فاصله زیادی است.
 • تصمیم‌گیــری و معضلات پیش‌آمده بر دوش مسئولان اجرایی عمـران نیست، بلکه تصمیم‌گیران مسئول آن هستند.
 •  در حال حاضر کمیت مقالات فارسی بر کیفیت آن‌ها ارجحیت بسیاری دارد. 
 • بزرگ‌ترین معضـل عمران کشـور تأمین منابع (مالی) است. آیـنده پروژه‌های عمرانی وابسته به منابع است.
 • نقدهای اجتماعی وارد بر حوزه عمران مسئله‌ی مهمی است.
 • در حال حاضر مهندسان عمران مسئـولیت اجتماعی و حتی مسئـولیت سیاسی نیز بر دوش دارند.