سومــیـن نشست از سلسله نشست‌های «پـایــداری توســعه سـرزمین؛ نــاسـیاستـگـذاری» - 97/12/18

 

سومین نشست از سلسله نشست‌های «پایداری توسعه سرزمین، ناسیاستگذاری» با موضوع « ناسیاست گذاری آینده در الف "پاب"» برگزار می‌شود که در آن مقصود از «پاب» حلقه‌های پژوهش، ادغام و بهره‌برداری، مبتنی بر مدل RIU است که برای تحقق سیاست از ایده تا عمل، شاخص‌هایی ارائه می کند.


این سلسله نشست ها با موضوع برنامه‌ریزی توسعه در ایران و آمایش سرزمین طراحی شده است و در آن تلاش می‌شود به منظور «حل مساله» سیاستی با رویکرد اندیشگاهی، روند رسیدن از دانش نظری به سیاست و قانون طی شود.


در این سلسله نشست‌ها، اندیشگاه تدبیر و توسعه شهری بنیاد توسعه فردا با همکاری موسسه اندیشه و عمل در سه بُعد اصلی «محتوا»، «فرایند» و «ساختار» برنامه‌ریزی توسعه و آمایش سرزمین، به واکاوی موضوع پرداخته و در دو سطح «نظریه» و «کاربست» به بررسی بی‌طرفانه، کارآمد و راهبردی موضوع سیاستی طراحی شده مبادرت می‌ورزد. بر این اساس تلاش می‌شود، اسباب تصحیح و تکمیل مبانی نظری و ارزیابی عالمانه تجربه‌های پیشین در این خصوص و امکان دستیابی به «درس‌آموخته‌های سیاستی» و «ارتقای سیاست‌ها» فراهم شود.


در نشست اول و دوم چالش‌های پیش روی برنامه ریزی توسعه سرزمین و به طور خاص آمایش تبیین، و بر فقدان تصویر مشترک و نظریه پایه توسعه به عنوان یکی از چالش‌های بنیادین این حوزه تاکید شد. در نشست سوم، به منظور مواجهه سیاستی با این امر، «فقدان تصویر مشترک از آینده» موضوع حل مساله در چارچوب مدل مفهومی «پاب» یا RIU قرار می‌گیرد و به طور مشخص، چگونگی ادغام یا Integration در خصوص این موضوع به بحث گذاشته می‌شود.


نشست سوم پایداری توسعه سرزمین شامل محورهای زیر است:


• چگونه آینده مشترک را با چرخه سیاست‌گذاری خلق کنیم؟
• اهداف و ارزش های عمومی چیستند؟
• متحدان کلیدی چه کسانی هستند؟
• فرآیند سیاستی مورد نیاز مبتنی بر چرخه سیاست‌گذاری برای ایجاد همگرایی درباره آینده چگونه طی می‌شود؟
• نقش نهادهای واسط در این چرخه چیست؟


این نشست روز شنبه 18 اسفند ماه 1397؛ ساعت 17:00 در خانه اندیشمندان علوم انسانی؛ سالن خیـام به آدرس تهران، خیابان استاد نجات‌اللهی (ویلا)، نبش ورشو برگزار خواهد شد.