حضور اندیشگاه سنا، بنیاد توسعه فردا در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، - 98/02/04

 

 

 

 

 

 

 


با عنایت به حضور اندیشگاه سنای بنیاد توسعه فردا در سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، مجموعه شش‌گانه سیاست‌نگاری تجارب توسعه نانوفناوری در ایران (الگوی پیشرفت نانو) در غرفه انتشارات کتاب فردا در دسترس عزیزان می‌باشد.

انتشارات کتاب فردا:
شبستان اصلی مصلی، بخش عمومی، راهرو 15 غرفه 17