بازدید جناب آقای مهندس میرزایی از بنیاد توسعه فردا - 98/02/10

 

 

   در روز سه شنبه مورخ 10 اردیبهشت ماه سال جاری، بنیاد توسعه فردا میزبان جناب آقای مهندس میرزایی معاونت محترم پژوهش و توسعه‌ی مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری بود. در این جلسه صمیمانه، دبیران اندیشگاه‌های بنیاد توسعه فردا به ارائه گزارشی از عملکرد اندیشگاه‌های خود پرداختند و جناب مهندس میرزایی بعد از شنیدن این گزارش‌ها، به بیان نظرات خود در مورد عملکرد اندیشگاه‌ها و در حالت کلی حوزه فعالیت اندیشگاهی پرداختند.