برگزاری اولین دوره آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان(کارگاه اول) - 98/04/11

 

اولین دوره آینده‌پژوهی برای کودکان و نوجوانان به همت اندیشگاه تدبیر فردا برگزار شد. این دوره در تاریخ 11 تیرماه 1398 با حضور 10 نفر از کودکان و نوجوانان در بازه سنی 10 تا 12 سال در طی 2 ساعت انجام شد. نحوه آموزش در قالب سه بازی  به صورت گروهی و فردی بود که همزمان با آموزش تفکر آینده به کودکان، مهارت‌هایی از جمله: کار گروهی و تعامل با دیگران، بیان عقاید و نظرات خود در جمع و ... که پیش‌نیاز مهارت آینده‌نگری است، به کودکان آموزش داده شود. هدف این دوره‌ها که تحت عنوان «بازی‌های تقویت آینده‌نگری در کودکان»  طراحی و ارائه می‌گردد، ایجاد و تقویت مهارت آینده‌نگری در کودکان و نوجوانان و تربیت انسان‌هایی آینده‌نگر است.

 

 

 

 

 

 

همچنین همزمان با برگزاری دوره، نشستی با والدین این کودکان صورت گرفت که در آن با اشاره به مفهوم و چیستی آینده‌پژوهی، ضرورت آموزش آن به کودکان و تقویت این مهارت در آنان تبیین و تشریح شد.

 این کارگاه توسط تیمی متشکل از تخصصهای روانشناسی کودکان و آینده پژوهی با همکاری سرکار خانم شبنم مهاجر و نیلوفر رادنژاد برگزار گردید.