برگزاری اولین دوره آینده‌پژوهی کودکان و نوجوانان(کارگاه دوم) - 98/04/18

 

دومین جلسه کارگاه از  مجموعه کارگاه‌های دوره آینده‌پژوهی برای کودکان و نوجوانان به همت اندیشگاه تدبیر فردا برگزار شد. این دوره در تاریخ 18 تیرماه 1398 با حضور گروه 10 نفری از کودکان و نوجوانانی که در جلسه اول کارگاه شرکت کرده بودند، در طی 2 ساعت انجام شد. در این کارگاه تغییرات گذشته و آینده در قالب بازی‌های متنوع به صورت گروهی و فردی مطرح شد و کودکان ضمن بیان نظرات خود در مورد موضوعات گوناگون، با تعامل و شرکت در تمرینات برای فراگیری هرچه بیشتر این موضوعات اشتیاق نشان دادند. در نظرسنجی که از شرکت‌کنندگان این دوره صورت گرفت، نکات مثبتی شامل: امکان اظهار نظر در مورد موضوعات مختلف، بازی‌های هیجان‌انگیز و تعامل خلاق در قالب کارگروهی بود.

از اهداف این دوره آن است که همزمان با آموزش تفکر آینده به کودکان، مهارت‌هایی از جمله: کار گروهی و تعامل با دیگران، بیان عقاید و نظرات خود در جمع و ... که پیش‌نیاز مهارت آینده‌نگری است، به کودکان آموزش داده شود. این دوره‌ها که تحت عنوان «بازی‌های تقویت آینده‌نگری در کودکان»  طراحی و ارائه می‌گردد، به دنبال ایجاد و تقویت مهارت آینده‌نگری در کودکان و نوجوانان و تربیت انسان‌هایی آینده‌نگر است.

 این کارگاه توسط تیمی متشکل از تخصصهای روانشناسی کودکان و آینده پژوهی با همکاری سرکار خانم شبنم مهاجر و نیلوفر رادنژاد برگزار گردید.