برگزاری سومین دوره آموزشی «آینده‌پژوهی در عمل» - 98/09/28

 

سومین دوره آموزشی آینده‌پژوهی در عمل با همکاری پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی در تاریخ 98/09/28 با شرکت پژوهشگران حوزه‌های مدیریتی (مدیریت فناوری، مدیریت اجرایی، مدیریت ورزشی، مدیریت رسانه و ....)، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در ساختمان پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

 

 

 

 این کارگاه با تأکید بر مفاهیم آینده‌پژوهی، تحلیل ساختاری با رویکرد LIPSOR و آموزش نرم‌افزارهای MICMAC و MACTOR  برگزار شد. در این کارگاه ابتدا مروری کلی و جامع بر مفاهیم آینده‌پژوهی و روش‌های پرکاربرد ارائه شد. در ادامه موضوع «آینده‌پژوهی صنعت بازی در ایران» به انتخاب شرکت‌کنندگان مورد تمرین و تحلیل قرار گرفت. پس‌ازآنکه محیط مسئله تعریف شد، عوامل مؤثر بر مسئله در سه سطح رفتاری، ساختاری- سامانه‌ای و مبنایی و همچنین بازیگران و ذینفعان درگیر با مسئله شناسایی‌شده و تحلیل ساختاری مسئله با کاربست دو نرم‌افزار MICMAC و MACTOR  به‌صورت گام‌به‌گام شرح داده شد. پس از تحلیل خروجی‌ها مروری اجمالی بر منطق‌ها و روش‌های سناریونویسی ارائه شد.