گزارش تحلیلی_ترویجی اکو ایران -شبکه اینترنتی اقتصاد ایران- از مقاله «تهرانی‌ها، آیا بیدارید؟!» - 99/02/23

 

 

سایت اکو ایران این گزارش را بر اساس مقاله «تهرانی‌ها، آیا بیدارید؟!» که توسط موسسه عمران‌بان منتشر گردیده بود، تهیه نموده است و در آن مراکز امن شهر تهران را جهت تخلیه اضطراری هنگام بروز زلزله معرفی می نماید.

 

 


? جهت مطالعه مقاله به این لینک مراجعه فرمایید.
b2n.ir/zelzeleh