به‌مناسبت روز جهانی قدس،کلیپ تفسير آیه‌ای از قرآن توسط حاج قاسم سلیمانی همزمان با باز نشر مقاله 21 از سلسله مقالات «چهلچراغ» -99/03/01

 

 لحظاتی از يك بحث تفسيری قرآن از زبان بزرگمردی که عمرش را در راه عمل به قرآن سپری كرد؛

مردی از پیشتازان زمانه ما که در راه قرآن، جان خود را فدا کرد؛ تفسیری به بیان شهید سرافرازمان، سپهسالار عازمان آزادی قدس «حاج‌ قاسم سلیمانی»


چراغ بیست و یکم از سلسله مقالات چهلچراغ را از لینک  چراغ 21 دریافت فرمایید.