نظرسنجی - 990310

 

 

در ماه‌هایی که گذشت، نه تنها نظام سلامت ما، که کل جامعه درگیر همه‌گیری کرونا بودند. پدیده‌ای ناشی از ویروسی نوپدید با رفتار و الگویی ناشناخته، بدون هیچ درمان اختصاصی. چنین ابهامی به ابهام‌های همیشگی که در ذات تصمیم‌گیری‌های چندجانبه اجتماعی و اقتصادی وجود دارد، افزود و به‌شدت جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد.بخش مهمی از این ابهام ناشی از در دسترس نبودن یک تصویر جامع از وضع موجود بود که بتواند نوع و شدت تاثیرپذیری جامعه را از این پدیده به سیاستگذاران نشان دهد.


 اندیشگاه سرو با همین رویکرد نظرسنجی زیر را طراحی کرده است تا با پرسش از منابع مختلف، فشار روانی اعم از مسائل روان‌شناختی فردی، علل اقتصادی و سازمانی و اعتماد به نظام بهداشتی به کامل شدن تصویر وضع موجود کمک برساند. با این ایده که جمع‌آوری هدفمند اطلاعات و شناخت منابع متنوع فشار روانی و طبقه‌بندی آنها به سیاستگذاران کمک می‌کند تصویر ما از وضع موجود معنادارتر شده و راه برای طراحی و اجرای مداخلات سنجیده‌تر و مدبرانه‌تر هموار شود. این نظرسنجی گامی است برای هدفمند کردن و نهایتا تحلیل بهتر شرایط جامعه تا مانع غرقه شدن سیاستگذاران در انبوه اطلاعات پراکنده و ابهام بیشتر آنها شود. سپاسگزار خواهیم شد که با شرکت در این نظرسنجی کوتاه از طریق لینک زیر در ظرف کمتر از ده دقیقه و کمک به انتشار آن ما را در این راه یاری رسانید.

 

https://survey.porsline.ir/s/oljij0e نتایج این نظرسنجی و نیز تحلیل‌های انجام‌شده بر آن متعاقبا از همین طریق با شما در میان گذاشته خواهد شد.