کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان امور مالیاتی» منتشر شد.

 

«کتاب درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان امور مالیاتی» سومین کتاب از مجموعه 5گانه کتاب‌های «ثبت تجارب ناموفق کسب‌وکارهای خصوصی» منتشر شد.

 

                                        

 

 آشنایی با کتاب:

کتاب درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان امور مالیاتی ماحصل مصاحبه با مدیران 20شرکت است که ﺗﺠﺎرب و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت را از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ رواﯾﺖ کردند.

از اینرو:

  اگر یک مدیر دولتی هستید خواندن این کتاب، به شما کمک خواهد کرد که پیامد تصمیم‌گیری خود را بهتر درک کنید، پیامدهایی که گاه تصورش را هم نمی‌کنید؛

 

 اگر کارشناس و کارمند یک نهاد دولتی هستید این کتاب به شما نشان خواهد داد که چگونه عملکرد شما می تواند زندگی یک یا چند خانواده را تحت تاثیر قرار دهد؛

 

 اگر صاحب یک کسب‌وکار و یا در فکر راه اندازی یک کسب‌وکار هستید این کتاب به شما کمک خواهد کرد که مسیر پیش‌رویتان را بهتر ببینید و آگاهانه‌تر قدم بردارید و

 

 به پاسخ این سوالات نزدیک شوید که:

  -آیا دولت‌ها از اهرم مالیات درست استفاده کرده‌اند؟

  -آیا سیاست‌های مالیاتی به سوی رشد و رونق کسب و کار بوده است یا عکس آن؟ و ...

 

این کتاب که در قطع رقعی و 270 صفحه منتشر گردیده است.

 

جهت آشنایی بیشتر با این کتاب و روش خرید به بخش انتشارات مراجعه فرمایید.