فيلم نشست مجازی «حلقه‌مطالعات‌فلسفه‌و‌انديشه‌اسلامی» به همراه نوشتارها و گفتارهايی پيرامون انتخابات رياست‌جمهوری در اردیبهشت 1400- 00/03/26

 

این جلسه با سخنرانی جناب آقای سید محمد روحانی و با حضور حدود ۴۰ نفر از اعضای حلقه مطالعات فلسفه و اندیشه اسلامی در ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شده است.

🔻جهت دانلود فیلم و فایل‌های مربوطه به لینک زیر مراجعه فرمایید:

halgheh.com/?p=1566