فيلم دومین نشست مجازی «حلقه‌مطالعات‌فلسفه‌و‌انديشه‌اسلامی» به همراه نوشتارها و گفتارهايی پيرامون انتخابات رياست‌جمهوری در خرداد 1400 - 00/03/27

 

 

 

فيلم دومین نشست مجازی «حلقه‌مطالعات‌فلسفه‌و‌انديشه‌اسلامی» به همراه نوشتارها و گفتارهايی پيرامون انتخابات رياست‌جمهوری در خرداد 1400

  

این جلسه با سخنرانی جناب آقای سید محمد روحانی و با حضور اعضای حلقه مطالعات فلسفه و اندیشه اسلامی در 23 خرداد ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار شده است.

🔻جهت دانلود و مشاهده فیلم به لینک زیر مراجعه فرمایید:

halgheh.com/