گزارش نشست «مختصات روایتگری پیشرفت» باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی - 02/04/13

 

 

 

 

 

📄 گزارش نشست «مختصات روایتگری پیشرفت»

 

✅ نشست «مختصات روایت‌گری پیشرفت» در تاریخ 10 تیرماه 1402 در سالن کنفرانس خانه اندیشه‌ورزان به میزبانی باشگاه مدافعان اقتصاد مردمی با حضور متخصصین و پژوهشگران حوزه فرهنگ و رسانه برگزار شد و حاضران به گفت‌وگو پیرامون عرصه‌ی روایت‌گری پیشرفت و مختصات آن پرداختند.

 

🔹 ابتدا در این نشست، مقدمه‌ای درمورد اهداف، کارکردها و اثربخشی روایت‌گری پیشرفت توسط دبیر نشست ارائه شد.
در این مقدمه ضمن تاکید بر اهمیت روایت پیشرفت به‌عنوان عامل ایجاد امید و باور، به لزوم توسعه‌ی فضای روایت‌های پیشرفت، فرهنگ‌سازی و ایجاد الگوی ذهنی و تصویر مشترک میان نخبگان اشاره شد.

 

 

 

🔹ارائه‌ی دیدگاه درخصوص ابعاد گوناگون روایت‌گری پیشرفت، محور این نشست بود.
خط محتوایی جلسه، مبتنی بر مباحثه پیرامون کمال‌یافتن روایت در رصد، تبیین، روش و انتقال به‌عنوان مختصات روایت پیشرفت بود و از حضار تقاضا شد به ارائه نظر در این راستا بپردازند.

 

🔹در ادامه حاضران جلسه اظهارات خود را درخصوص بایسته‌ها و مسائل پیرامون روایت‌گری پیشرفت بیان کردند.
حاضران سعی کردند از دیدگاه خود مختصه‌های روایت‌گری پیشرفت را برشمرند و بعضی از افراد نکاتی در راستای آسیب‌شناسی این حوزه مطرح کردند. سخنان افراد دربرگیرنده‌ی مباحثی چون نظام ارزشی روایت‌گری، آسیب شناسی روایت‌گری، مبانی و گونه‌های پیشرفت بود. همچنین نکاتی درمورد جریان‌شناسی روایت، اثرگذاری روایت‌گری، قهرمانان پیشرفت و مخاطب‌شناسی روایت مطرح شد.