اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی‌وسوم با موضوع: «تربیت معنوی نسل آینده» - 02/04/16

 

 

سی و سومین نشست کافه آینده با موضوع: «تربیت معنوی نسل آینده» با همراهی اندیشکده‌ طراحی و اقامه عدل و با همکاری خانه اندیشه‌ورزان ایران در تاریخ 22 خرداد 1402 برگزار شد.  

  

🔰 اهم محور اظهارات شرکت‌کنندگان در کافه آینده سی و سوم: