اطلاعیه برگزاری نشست اول افتتاحیه دومین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با عنوان: «حکمرانی مردمی در اقتصاد» - 02/07/20

 

 

 

 

🔰 جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با همکاری کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برگزار می‌کند:

🎊 ✨افتتاحیه دومین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با عنوان:✨🎊

                «حکمرانی مردمی در اقتصاد»

🔹 در یک اقتصاد بالنده، وظیفه اصلی دولت، زمینه سازی، هدایت و نظارت بر فعالیت های مردم بوده و مرکز ثقل کارها بدست مردم است و به نوعی حاکمیت بایستی متناسب با قواعد و مصالح به خود مردم نقش بدهد. در الگوی اقتصاد مقاومتی نیز تکیه عمده بر بازویی به نام مردم است چرا که هر امر اجتماعی برای پایدار شدن و مقاومت در برابر تکانه ها ، بایستی متکی بر آگاه سازی و نقش دهی به مردم باشد.

🔸 براین اساس در این نشست ها قصد داریم به وظایف و انتظارات متقابل تشکل های مردمی به عنوان نهادی که ظرفیت راهبری مردمی را دارد و نقش حاکمیت در مردمی سازی اقتصاد بپردازیم.

 

1️⃣ نشست اول:  «نقش تشکل های مردمی در مردمی سازی اقتصاد»

 

🎙️ با حضور مدعوین محترم:


آقای سید محمودرضا سجادی - مدیر عامل انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان


آقای حسین عنبرستانی - معاون شبکه توسعه اجتماعی رسالت


آقای محمدحسین رضاییان - مدیرعامل پلتفرم سرمایه گذاری حلال فاند


آقای وحید ارشدی - مدیر اندیشکده اقتصاد مردمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 چهارشنبه 26 مهر ماه 1402 - ساعت 11 لغایت 12:30

 

📌 دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف

 

 💠 جهت دریافت اطلاعات بیشتر و حضور با شماره  همراه زیر تماس حاصل فرمایید:

09198386019
09331370816