دولت الکترونیک - پرسش پنجم: آيا فرآيند را در بهترين مسير طراحي کرده‌ايم؟

 

پرسش پنجم: آيا فرآيند را در بهترين مسير طراحي کرده‌ايم؟

 

 انتخاب مسير درستي براي فرآيند دولت الکترونيک، بخصوص براي مراحل ابتدايي، بسيار حياتي است. يک برنامه موفق اوليه مي تواند نقطه شروعي براي تمام تلاش‎هاي بعدي باشد و نيز اراده سياسي لازم براي پيشبرد برنامه دولت الکترونيک را فراهم نمايد.  

  برای تعيين مسير می‎توان به نکات زير توجه نمود:

1- ارزيابی وضعيت کنونی، شامل:

  • وضعيت کنوني استفاده از ICT 
  • فرآيندهاي موفقي که در گذشته انجام شده‎اند.
  • موانع ومشکلاتي که سازمان‌ها با آن مواجه مي‎شوند.

نتايجي که مي‎توان از ارزيابي وضعيت به‎دست آورد:

  • جلوگيري از دوباره کاري.
  •  مشخص شدن مقياس‎هاي اقتصادي برنامه دولت الکترونيک.
  • تعيين قسمت‎هاي متمرکز و غير متمرکز برنامه دولت الکترونيک.
  • کمک به طراحي مقياس‎هايي براي اندازه‎گيري پيشرفت.
  • تشخيص رهبران و مديران پاسخگو.
  • تشخيص اينکه آيا سرمايه‎هاي ارزشمند، مانند متخصصان ICT، هم اکنون در زمينه‎هاي اولويت‎دار به کار گرفته شده‎اند يا خير.

 

رهبران الکترونيک بايد بدانند که: جامعه از ارزيابي انجام شده چه نتيجه‌اي گرفته است، براي مثال ممکن است مردم از کارگزاران دلسرد شده باشند.

 

2- ارتباط با کشورها ( و استان‌هاي) ديگر

  لازم نيست تمام فرآيند را از ابتدا طراحي کرد. مي‌توان ايده‌هايي را از ديگر کشورها يا مناطقي که برنامه‌هاي مشابهي را با موفقيت اجرا کرده‌اند، وام گرفت. ارتباط برخط و ديدار از اين کشورها و مناطق بسيار مفيد خواهد بود.

3- انطباق فرآيندهاي موجود با دورنما (پرسش 2)

4- انطباق فرآيندهاي در جريان با تکنولوژي موجود
    اگر مخاطبان هدف تكنولوژي لازم براي دريافت خدمات دولت الکترونيک را نداشته باشند، برنامه دولت الکترونيک بايد مشخص کند که چگونه تكنولوژي لازم فراهم خواهد آمد. 

5- تشخيص قسمت‎های آماده دولت برای تغييرات.

6-  بلند پروازانه فکر کنيد، اما قدم‌به‌قدم پيش رويد.

7- شفاف‌کردن رويه‌هاي موجود، مي‌تواند اولين فرآيند باشد.

8- گرفتن بازخورد از مشتريان. (پرسش 10)