گزارشی از نشست پنجم کافه آینده پیرامون چالش‌های پیش روی عمران کشور در آغــاز سـده پـانـــزدهــم

 رسیدن به راه حل مسائل در حوزه عمرانی کشور، از مهمترین آرزوهای سیاست‌گذاران، پژوهشگران، مهندسان و صاحبان صنایع تا مردم کوچه و بازار است. راه حل، هر چه که هست، انگار به این سادگی‌ها رخ نشان نمی‌دهد. تلاش‌ها در این عرصه بسیار است. شهرها و صنایع توسعه می‌یابد، مهندسان، پژوهشگران، صنعتگران و فعالان اقتصادی داشته‌های خود را وسط می‌گذارند. شاید ما به اندازه ژاپنی‌ها کار نکنیم ولی به اندازه خودمان کار می‌کنیم. چرخ‌های بزرگ کم و بیش می‌چرخند اما دندانه‌های چرخ‌دنده این چرخ به آن یکی چفت و بست نمی‌شود و در نهایت این ماشین بزرگ کار نمی‌کند.

به نظر می‌رسد بیش از هر چیز، صورت و شکل کلی مساله مه‌آلود است. وضعیت حال و آینده آن گنگ است و این دوندگان در گستره‌ای بزرگ به سمت بی-‌خط-پایانی در حرکتند؛ و اینجاست که شاید ارائه شکل روشنی از مساله، راه رسیدن به پاسخ را هموارتر نماید.

موسسه عمران‌بان با چنین نگاهی اقدام به برگزاری نشست "گفتگو پیرامون چالش‌های پیش روی عمران کشور در آغاز سده پانزدهم" کرده‌است. منظور از عمران در اینجا مفهوم عام‌تر آبادانی و توسعه است که در عین ارتباط با مهندسی عمران، بطور بین رشته‌ای با سایر حوزه‌ها در تعامل است. در این نشست سعی بر آن بوده‌است که متخصصینی از حوزه‌های مختلف از میان اساتید دانشگاه، مدیران بخش دولتی و خصوصی، فعالان حوزه مهندسی (پیمانکار، مهندسین مشاور)، سیاست‌گذاران شهری، مشاوران محیط زیست، آینده پژوهان، متخصصان حوزه علوم اجتماعی و دست‌اندرکاران داده‌های بزرگ حضور داشته باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این نشست گفتگوی گرم و صمیمانه‌ای با هم‌اندیشی متخصصان شکل گرفت. چالش‌های گوناگون از منظرهای متفاوت مطرح شد و با نظرات موافق و مخالف سایر متخصصان مورد نقد و بررسی قرار گرفت. جدول زیر خلاصه‌ای از این چالش‌ها را ارائه می‌دهد.

 

 

این نشست اهمیت حضور دیدگاه‌های مختلف برای رسیدن به پاسخ را بیش از پیش نشان داد چرا که گاه تغییر زاویه نگاه می‌تواند شکل مساله را تغییر دهد. همچنین از مجموع این گفتگوها نیاز به اولویت‌بندی چالش‌ها و اتخاذ اقدامات متناسب با اهمیت چالش مشخص شد. در نهایت، دستاورد این نشست رسیدن به نمائی هر چند مختصر اما کلی‌نگرانه از چالش‌های عمران کشور بود.

 

تهیه کننده: اندیشگاه عمران‎بان