جوامع؛ عامل تغییر! «یادداشتی به مناسبت اول دسامبر روز جهانی پیشگیری از ایدز»

 


🎗 جوامع؛ عامل تغییر!

«یادداشتی به مناسبت اول دسامبر روز جهانی پیشگیری از ایدز»

 

⚛ شعار امسال سازمان جهانی بهداشت و اداره ایدز آن، جوامع؛ عامل تغییر است.
فعال شدن جوامع یا community ها، (یعنی گروه‌ها و اقشار مختلفی که هریک از زاویه خود درگیر موضوع هستند)، مسیری است که هر نوع سیاست‌گذاری برای پیشگیری از یک بیماری رفتاری ناگزیر بایستی از آن بگذرد.

 

🔸 اعضای یک جامعه مثل مصرف‌کنندگان مواد یا کارگران جنسی، با درک متقابلی که از یکدیگر دارند می‌توانند مناسب‌ترین راهکارها را برای کنترل انتشار عفونت HIV پیشنهاد دهند. بدون دخالت دادن گروه‌هایی که در معرض خطر و تاثیرپذیر از آن هستند، نمی‌توان انتظار تاثیرگذاری سیاست‌ها و خط مشی‌ها را داشت.

 

🔹 منتها مساله این است: چقدر سیاست‌گذاران این اقشار را واجد شأن پیشنهاد دادن برای کنترل بیماری می‌دانند؟ یا صرفا کیس‌ها و پرونده‌هایی که عامل مزاحمت و دردسر برای نظام سلامت کشور هستند؟ چقدر سیاست‌گذاران نظام سلامت خود را محتاج شنیدن دردها و رنج‌های این گروه‌ها می‌بینند و چقدر خود را قیم آنها و صاحب تمام ایده‌های لازم برای ایجاد سلامت در آنها؟

 

📜 چقدر سیاست‌گذاران ما باور دارند که جوامع عامل تغییر هستند؟!

 

  

اندیشگاه سرو - فرنوش صفوی‌فر