گزارش بررسي مراكز فعال خارجی در حوزه آينده پژوهي _ (PDF File)

 

 بسمه تعالی

 

  رصد و پیمایش مستمر ارگان ها و مؤسسات فعال در حوزه آینده پژوهی می تواند ایده های بسیار مناسبی را برای اندیشمندان و صاحب نظران این علم مهیا نماید. خصوصاً در صورت دیده بانی مراکز اصلی و وزین آینده پژوهی در سراسر جهان، می توان از روندهای علمی و پژوهشی آن آگاه شده و مطابق با شرایط زمانی و مکانی، بهترین تصمیم را برای ادامه راه آینده پژوهی در کشور اتخاذ نمود. این تصمیمات در حوزه های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و تربیتی آینده پژوهی تأثیرگذار است.
  بنیاد توسعه فردا تمایل دارد تا با مشارکت همه دوستداران و علاقه مندان به این حوزه، فایل زیر را برای به روزرسانی های آتی عرضه نماید. در این فایل به همت پژوهشگران بنیاد توسعه فردا در سال 1385، مراکزخارجی فعال در آینده پژوهی بررسی شده و نتایج آن در این گزارش منعکس شده است. در این خصوص از همه علاقه مندان تقاضا می شود تا با ارسال نظر یا برقراری تماس، نحوه تعامل خود را با مجموعه بنیاد توسعه فردا اطلاع رسانی کنند. در این صورت می توان به اطلاعات بسیار مفیدی در قالب "بانک مراکز فعال آینده پژوهی در جهان" دست یافت که برای جامعه آینده پژوهی کشور بی نظیر باشد.

  

فایل زیر با موضوع گزارش بررسي مراكز فعال خارجی در حوزه آينده پژوهي " که توسط پژوهشگران و محققان بنیاد توسعه فردا  تهیه و تدوین گردیده است را از لینک زیر دریافت نمایید.

 

دانلود با فرمت : PDF