پیمایش رشته آینده پژوهی در جهان _ (PDF File)

 

 بسمه تعالی

 

  

 علم آینده پژوهی بعد از سالهای تولد رسمی خود (دهه 1970) توانسته دانشمندان میان رشته ای و فرارشته ای فراوانی را به خود جلب کرده و کرسی های علمی در دانشگاههای معتبر جهان را تدارک دیده است. در همین راستا بنیاد توسعه فردا در ابتدای فعالیت خود در حوزه آینده پژوهی، مطالعات مختصری را از حیث وضعیت سنجی رشته دانشگاهی آینده پژوهی انجام داده است. این تحقیق که توسط جناب آقایان جهانگیر و منوری به اتمام رسیده است، تقدیم همه علاقه مندان می شود. امید اینکه محتویات مذکور توسط متعاملین به روز گردند.

  

فایل زیر با موضوع " پیمایش رشته آینده پژوهی در جهان " که توسط پژوهشگران و محققان بنیاد توسعه فردا  تهیه و تدوین گردیده است را از لینک زیر دریافت نمایید.

 

دانلود با فرمت : PDF