بسمه تعالی

 

 مقاله زیر با موضوع " سیاست نامه چیست؟ " توسط پژوهشگران و محققان بنیاد توسعه فردا  جهت آشنایی علاقه مندان با موضوع سیاست نامه و سیاست نگاری تهیه و تدوین گردیده است.

 

فهرست مطلب به شرح ذیل است :

♦ سیاست نامه چیست؟

 متن یک سیاست‌نامه حاوی چه مطالب است؟

♦ پرسشهای اصلي و فرعي یک سیاست‌نامه

♦ پرسش اصلی

♦ پرسش‌های فرعی

♦ هر سیاست‌نامه باید واجد ویژگی‌های زیر باشد

♦ چیزهایی که «سیاست‌نامه» نیستند

♦ ساختار مناسب برای یک سیاستنامه

♦ در تدوین محتوای یک سیاستنامه، گام های ذیل بایستی طی شود 

 

جهت مطالعه این مطلب آنرا از لینک زیر دریافت نمایید.

 

دانلود با فرمت : PDF