دانلود مطالب طراحی، تاسیس و راهبری اندیشگاه

 بسمه تعالی

 

 فایل زیر با موضوع " كانون‌هاي تفكر (اندیشکده )مبانی و مفاهیم " توسط پژوهشگران و محققان بنیاد توسعه فردا  جهت آشنایی علاقه مندان با موضوع اندیشگاه، از چیستی تا بررسی نقاط قوت و ضعف انواع آنها تهیه و تدوین گردیده است.

 

فهرست مطلب به شرح ذیل است :

1     طرح مسئله

  1.1چیستی کانون تفکر

  1.2حوزه های فعالیت كانون‌هاي تفکر

  1.3سير تاريخي و تحولات شكل گيري

  1.4انواع كانون‌هاي تفكر‌

  1.5وظايف كانون‌هاي تفکر

  1.6ويژگي‌هاي کانون‌هاي تفکر

  1.7ساختار پیشنهادی کانون تفکر

  1.8چالش‌هاي كانون‌هاي تفكر

  1.9تفاوت كانون‌هاي تفکر با نهادهای مشابه

  1.10جمع بندي

 

2     بررسی تجربیات

  2.1موسسه کویت برای تحقیقات علمی

  2.2دفتر سیاست پژوهی فناوری دفاعی

 

3     ضعف‌ها و قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها

  3.1مزایای رویکرد به کانون تفکر غیردولتی

   3.2نقاط ضعف کانون های مستقل

  3.3مزایای رویکرد به کانون تفکر دولتی

  3.4نقاط ضعف کانون های دولتی

  3.5مزایای رویکرد به كانون تفكر دانشگاهی

  3.6نقاط ضعف كانون‌هاي تفکر دانشگاهی

 

4     پیشنهادهای راهبردی 49

 

 جهت مطالعه این مطلب آنرا از لینک زیر دریافت نمایید.

 

دانلود با فرمت : PDF