برگزاری سلسله نشست‌های:اصلاح ساختار فرهنگی با موضوع «تجربه‌نگاری و اهمیت آن در سیاست‌گذاری فرهنگی» - 00/11/05

       

 💢 برگزاری سلسله نشست‌های "اصلاح ساختار فرهنگی" با موضوع تجربه‌نگاری و اهمیت آن در سیاست‌گذاری فرهنگی

 
 


✳️ مرکز بررسی‌های مسائل فرهنگی معاونت راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی، در ادامه سلسله نشست‌های "اصلاح ساختار فرهنگی" به موضوع تجربه‌نگاری و اهمیت آن در سیاست‌گذاری فرهنگی می‌پردازد.

  

🎙️ مهمانان نشست:


- خانم زهرا حیدری‌نژاد از اندیشگاه سنا - بنیاد توسعه فردا

- دکتر علیرضا مومن از کارگروه تجربه‌نگاری - پژوهشکده باقرالعلوم

 

سه‌شنبه 5 بهمن 1400 ساعت 19:30

 

🖥️ پخش زنده: instagram.com/hatefmag