موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 

سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌وششم: با موضوع: «مکران را با هم بسازیم» - 03/04/18

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌وششم: با موضوع: «مکران را با هم بسازیم» - 03/04/18

 • بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوهای بنیادی - 03/04/03

  بیست و دومین نشست از سلسله نشست‌های گفت‌وگوهای بنیادی - 03/04/03

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌ و پنجم با موضوع: «فلسطین، جهان و آینده معنویت ۱۹۴۸ تا ۱۴۹۸» - 03/03/19

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌ و پنجم با موضوع: «فلسطین، جهان و آینده معنویت ۱۹۴۸ تا ۱۴۹۸» - 03/03/19

 • تسلیت شهادت رییس جمهور خدوم کشورمان آیت الله سید ابراهیم رییسی و سایر همراهان - 03/02/31

  تسلیت شهادت رییس جمهور خدوم کشورمان آیت الله سید ابراهیم رییسی و سایر همراهان - 03/02/31

 • اطلاعیه برگزاری دومین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی انرژی با موضوع: «نظام مسائل پتروشیمی» - 03/02/16

  اطلاعیه برگزاری دومین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی انرژی با موضوع: «نظام مسائل پتروشیمی» - 03/02/16

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌وچهارم با موضوع: «تصویر ایران اسلامی مقاوم در ۱۴۹۵» - 03/02/12

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌وچهارم با موضوع: «تصویر ایران اسلامی مقاوم در ۱۴۹۵» - 03/02/12

 • اطلاعیه برگزاری هفتمین نشست تخصصی باشگاه مدافعان اقتصاد با عنوان: «قطار مردمی زنجیره ارزش» - 03/02/05

  اطلاعیه برگزاری هفتمین نشست تخصصی باشگاه مدافعان اقتصاد با عنوان: «قطار مردمی زنجیره ارزش» - 03/02/05

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌وسوم با موضوع: «مقاومت و آینده خوشبختی ما ایرانیان» - 03/01/23

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌وسوم با موضوع: «مقاومت و آینده خوشبختی ما ایرانیان» - 03/01/23

 • تقویم برگزاری نشست‌های کافه آینده در سال 1403 - 03/01/07

  تقویم برگزاری نشست‌های کافه آینده در سال 1403 - 03/01/07

 • اطلاعیه برگزاری ششمین نشست تخصصی باشگاه مدافعان اقتصاد با عنوان: «نقش نواحی نوآوری در گسترش اقتصاد مردمی» - 02/12/15

  اطلاعیه برگزاری ششمین نشست تخصصی باشگاه مدافعان اقتصاد با عنوان: «نقش نواحی نوآوری در گسترش اقتصاد مردمی» - 02/12/15

 • اطلاعیه برگزاری اولین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی انرژی با موضوع: «نظام مسائل پتروشیمی» - 02/12/12

  اطلاعیه برگزاری اولین نشست از مجموعه نشست‌های تخصصی انرژی با موضوع: «نظام مسائل پتروشیمی» - 02/12/12

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌ودوم با موضوع: «به شکوفه‌ها به باران برسان سلام ما را» - 02/12/07

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌ودوم با موضوع: «به شکوفه‌ها به باران برسان سلام ما را» - 02/12/07

 • اطلاعیه دعوت به همکاری - 02/11/29

  اطلاعیه دعوت به همکاری - 02/11/29

 • اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌ویکم با موضوع: «انتخابات 1402، اثرگذار یا بی‌تاثیر در 50 سال آینده ایران» - 02/11/11

  اطلاعیه برگزاری کافه آینده چهل‌ویکم با موضوع: «انتخابات 1402، اثرگذار یا بی‌تاثیر در 50 سال آینده ایران» - 02/11/11

 • اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی و نهم با موضوع: «بر قله‌های دانش» - 02/10/30

  اهم اظهارات حضار در نشست کافه آینده سی و نهم با موضوع: «بر قله‌های دانش» - 02/10/30

یادداشت همکاران

تازه‌های نشر