موسسه بنـیـاد تـدبیـرگـران تـوسعه فـردا از سال 1381 تا کنون در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می‌کند. 

سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده‌نگری، مطالعات بین رشته‌ای و تکیه بر شبکه‌سازی است.

اخبار

 • دعوت‌نامه دوم - نگاهی به سوره شعرا بر اساس تفسیر المیزان - 00/02/18

  دعوت‌نامه دوم - نگاهی به سوره شعرا بر اساس تفسیر المیزان - 00/02/18

 • اطلاعیه: فروش کتب بنیاد توسعه فردا در سایت شهر کتاب آنلاین - 00/01/31

  اطلاعیه: فروش کتب بنیاد توسعه فردا در سایت شهر کتاب آنلاین - 00/01/31

 • انتشار کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز کسب‌وکار» - 00/01/27

  انتشار کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز کسب‌وکار» - 00/01/27

 • فروش فایل الکترونیک کتاب الف تا ی؛ روايتی از ورود ايران به سياست‌گذاری فناوری نانو - 99/12/24

  فروش فایل الکترونیک کتاب الف تا ی؛ روايتی از ورود ايران به سياست‌گذاری فناوری نانو - 99/12/24

 • چهاردهمین عصرانه اندیشگاهی با موضوع: «انتخابات ۱۴۰۰ و دولت آینده» - 99/12/22

  چهاردهمین عصرانه اندیشگاهی با موضوع: «انتخابات ۱۴۰۰ و دولت آینده» - 99/12/22

 • چهلمین نشست تکنوتاک پارک فناوری پردیس با موضوع: «توسعه فناوری مبتنی بر نگاه اقتصادی یا اجتماعی-فنی؟» - 99/12/19

  چهلمین نشست تکنوتاک پارک فناوری پردیس با موضوع: «توسعه فناوری مبتنی بر نگاه اقتصادی یا اجتماعی-فنی؟» - 99/12/19

 • فروش فایل الکترونیک کتاب خوزستان در افق نزدیک - 99/12/10

  فروش فایل الکترونیک کتاب خوزستان در افق نزدیک - 99/12/10

 • فروش فایل الکترونیک کتاب تمدن و تحليل تمدنی - 99/12/04

  فروش فایل الکترونیک کتاب تمدن و تحليل تمدنی - 99/12/04

 • پیش‌فروش کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز کسب‌وکار» - 99/11/29

  پیش‌فروش کتاب «درد دل کسب‌وکارهای مردم با نهادهای متولی صدور مجوز کسب‌وکار» - 99/11/29

 • گزارش چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی - 99/11/26

  گزارش چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی - 99/11/26

 • نشست‌ نقد و معرفی کتاب «کتابخانه‌های عمومی در شهر هوشمند» - 99/11/18

  نشست‌ نقد و معرفی کتاب «کتابخانه‌های عمومی در شهر هوشمند» - 99/11/18

 • چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی - 99/11/16

  چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی - 99/11/16

 • عرضه کتاب روش‌های آینده‌نگاری در بنیاد توسعه فردا - 99/11/13

  عرضه کتاب روش‌های آینده‌نگاری در بنیاد توسعه فردا - 99/11/13

 • فروش فایل الکترونیک کتاب مدیریت اندیشگاه (از تولد تا توسعه) - 99/11/09

  فروش فایل الکترونیک کتاب مدیریت اندیشگاه (از تولد تا توسعه) - 99/11/09

 • عرضه کتاب درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تامین اجتماعی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران - 99/11/01

  عرضه کتاب درد دل کسب‌وکارهای مردم با سازمان تامین اجتماعی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران - 99/11/01

یادداشت همکاران

تازه‌های نشر