آنچه در کافه آینده بیست و دوم با موضوع «جمعیت و خانواده» گذشت - 01/04/05

 

 

✳️ آنچه در کافه آینده بیست و دوم با موضوع «جمعیت و خانواده» گذشت.

🔹 این نشست با همکاری «اداره کل امور بانوان شهرداری تهران»،«موسسه تحقیقات جمعیت کشور»، «انجمن جمعیت‌شناسی ایران» «خانه اندیشه‌ورزان ایران» برگزار شد.