افتتاحیه جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی - 01/04/29

 

 

 

🔶 روند رشد اقتصادی هیچ جامعه ای بدون تغییر رفتار اجتماعی مدیران شکل نخواهد گرفت.

🔸 جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی در تلاش است با طرح روایت حرکت‌ها و اقدامات مثبت و تاثیرگذار اقتصادى بــه کمک الگوسازى از چهره‌هاى کارآمد، تاثیرگذار و حامى مردم، ضمن غبارروبى نگاه بخش مهمى از جامعه که دچار ذهنیت منفى شده‌اند، بر ذهنیت مدیران حاکمیتى نیز اثر بگذارد.

 

👥 وعده دیدارمان: ۳۰ تیر ۱۴۰۱


⏰ شروع مراسم: ساعت ۱۳:۳۰ لغایت ۱۵:۳۰

 

📫 آدرس: تقاطع خیابان جمهوری و حافظ ، پردیس سینمایی چارسو ، سالن یک

 


🆔 آدرس سایت : https://event.techngo.ir